การร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระหว่าง บริษัท วันลิ้งค์ กับ บริษัท จีพีเอส ลาว จำกัด

การร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic partnership) ระหว่าง บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่จำกัด กับ บริษัท จีพีเอส ลาว จำกัด